Foute Besluiten

terug naar homepage
Fout besluitDe Betuwelijn in Duitsland

De Betuwelijn in Duitsland

De Betuwelijn net over de grens met Duitsland is daar nog altijd een gewone spoorbaan met onbewaakte overgangen. De Betuwelijn is veruit het duurste infrastructuurproject ooit in Nederland. Oorspronkelijk begroot op 2,3 miljard €, bedroegen de kosten uiteindelijk bij de oplevering in 2007 4,7 miljard €.

Het Centraal Planbureau constateerde in 2004 al dat de Betuwelijn nooit kostendekkend zou worden. Dat hadden de nodige deskundigen al veel eerder voorspeld, ten tijde van de besluitvorming in de jaren negentig van de vorige eeuw. Ook een groep van topambtenaren die adviseerden over de besteding van gelden aan grote infrastructurele projecten adviseerde het kabinet destijds om niet tot de aanleg over te gaan. Het politieke klimaat was toen echter anders. Het gangbare ‘discours’ stond vooral in het teken van het zogenaamde mainport-denken waarbij investeringen in infrastructuur voor haven, spoor en luchtvaart werden geacht onmisbaar te zijn voor de economie en zichzelf ruim terug te verdienen. Lobby-organisaties als Nederland Distributieland maakten zich daar sterk voor. Eén van de citicasters van de Betuwelijn van het eerste uur, hoogleraar Albert Pols, typeerde dit heersende klimaat van destijds onlangs als het ‘mobiliseren van vooroordeel’.


Reageer


De scheepslift van Strépy-Thieu

De scheepslift van Strépy-Thieu in België werd gebouwd om schepen stroomopwaarts te laten varen naar de steenkoolmijnen. De lift werd in 2001 opgeleverd, toen de mijnen allang gesloten waren. Van die mijnsluitingen was al sprake toen besloten werd om de lift te bouwen. Bij dat besluit speelde de zogenaamde wafelijzerpolitiek in België een rol: investeringen in infrastructuur in Vlaanderen konden alleen plaatsvinden als er vergelijkbare investeringen in Waalse infrastructuur zouden worden gedaan.

Lees meer!


'Onze besluitvorming is vaak minder autonoom dan we denken'

Met Foute Besluiten heeft de consultant Wim van Hennekeler een ietwat dwars boek geschreven. Het is geen how-to, hij presenteert ook geen model: hij probeert vooral bewustzijn te creëren over de onderliggende patronen bij foutieve besluitvormingsprocessen. ‘Het is niet zo gek om af en toe je toon een beetje te matigen.’

Lees meer!


Mislukte ICT-projecten bij de overheid

De parlementaire onderzoekscommissie-Elias deed een paar jaar geleden onderzoek naar mislukte ICT-projecten bij de overheid. De aanleiding hiervoor was de veelheid van grote ICT-projecten in opdracht van de Rijksoverheid die tot enorme kostenoverschrijdingen hadden geleid, of zelfs geheel mislukt waren, dan wel een combinatie van beide.

Lees meer!


Mayaguez crisis

Amerikaanse militairen gaan aan boord van het schip de Mayaguez. De Amerikaanse bemanning was eerder gevangengenomen door de Cambodjaanse autoriteiten. In die periode stond de regering van VS president Gerald Ford onder druk van de publieke opinie. De president zou te toegeeflijk zijn in internationale conflicten.

Lees meer!
Boek: Foute Besluiten
Foute besluiten

Wim van Hennekeler

Elke dag nemen we besluiten. Sommige besluiten nemen we bewust. Andere gaan meer volgens routine en vaste patronen. Ook managers, politici, bestuurders en toezichthouders nemen besluiten. Alleen of in teams. Ze weten wat ze doen, zou je zeggen. Toch nemen doorgewinterde professionals en leidinggevenden besluiten die soms slecht of zelfs rampzalig uitpakken. Als die besluiten fout blijken te zijn, hebben ze verstrekkende gevolgen die niet zelden negatief in het nieuws komen en organisaties aan het wankelen kunnen brengen.

Hoe kan dit gebeuren? Hoe komt het dat mensen beslissingen nemen waarvan ze zich daarna afvragen: hoe hebben we dit ooit kunnen doen? Voorbeelden genoeg: Een groot, geldverslindend project dat mislukt. Een fusie die tot kapitaalvernietiging leidt. Een faliekant mislukte militaire operatie. Banen die verloren gaan door slecht beleid. Wim van Hennekeler maakt in dit boek een tocht langs foute besluiten.

Vanuit zijn achtergrond als politicoloog en managementadviseur heeft Wim van Hennekeler een fascinatie ontwikkeld voor de manier waarop besluiten tot stand komen. Hij onderzocht de achterliggende patronen en verschillende besluitvormingsculturen met haar valkuilen en ontwikkelpunten. Op basis daarvan komt hij tot een reeks van aanbevelingen waarmee fouten kunnen worden voorkomen. En beslissingen verbeteren.

Bestellen!